Pomoći ćemo Vam da razvijete i primenite marketing strategiju koja će Vam omogućiti brzu i kvalitetnu komunikaciju sa kupcima. Da  povećate prodaju, profit i prepoznatljivost Vašeg brenda. Dugi niz godina smo zapažena kompanija na polju marketinga i oblasti ekonomskog konsaltinga. U radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog odlučivanja, upotrebom konkretnih alata baziranih na sopstvenim istraživanjima.

ANALIZA POSLOVNOG RIZIKA
Atraktivnost grane
Cenovna senzitivnost
Faktori okruženja
Interni faktori rasta
Konkurentnost proizvoda
Konkurentska prednost
Matrica poslovne politike
Matrica poslovnih strategija
Matrica rizika spoljnih faktora
Navike kupovine
Potencijal profitabilnosti
Potencijalne poslovne strategije
Proces donošenja odluka
Promene proizvoda i tržišta
Snaga tržišta
Strategijski faktori rasta
Životni ciklus proizvoda

KAKO RADIMO?

Sa klijentima sklapamo Ugovor o konsaltingu, obično na period od 2-3 meseca. Veći deo tog vremena provodimo u firmi klijenta i zajednički radimo na definisanju problema, iznalaženju optimalnog rešenja i njegovoj primeni u praksi. U prvom mesecu bavimo se sagledavanjem trenutnog stanja i izradom finansijske analize poslovanja. U sledećem mesecu analiziramo dobijene podatke i iznalazimo najoptimalnije rešenje koje je primenjivo u praksi klijenta, uvažavajući trenutne okolnosti u kojima posluje, ali i pretpostavke o budućnosti. U trećem mesecu radimo na primeni izabranih strategija i donetih poslovnih odluka i edukaciji zaposlenih na daljoj samostalnoj primeni. U narednim mesecima merimo rezultat


Napišite recenziju

Molimo prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Konsalting u poslovanju i krizni menadžment

  • 0,00€


Tagovi: Konsalting u poslovanju i krizni menadžment

Najnoviji

Konsalting u poslovanju i krizni menadžment

Konsalting u poslovanju i krizni menadžment

Pomoći ćemo Vam da razvijete i primenite marketing strategiju koja će Vam omogućiti brzu i kvali..

0,00€

Obuka za izradu biznis planova

Obuka za izradu biznis planova

Možemo da edukujemo Vas i Vaše zaposlene na temu: “IZRADA BIZNIS PLANOVA KORIŠĆENJEM SOFTVERA eVOD..

0,00€

Biznis komplet

Biznis komplet

Biznis komplet® predstavlja kolekciju svih naših poslovnih programa i "alata" u paketu: 1. eVodič z..

580,00€

Kućni i personalni budžet

Kućni i personalni budžet

"KUĆNI BUDŽET“ je mali, ali moćan softver za upravljanje ličnim i/ili porodičnim budžetom. Čine..

8,00€

eKnjiga: Biznis plan - vodič za izradu

eKnjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Elektronska verzija knjige "Biznis plan - vodič za izradu". Potpuno identična štampanoj knjizi samo ..

10,00€

Knjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Knjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Knjiga autora Dragana Ljubisavljevića, koja Vam na najsažetiji način predstavlja sva poglavlja i met..

20,00€

Prelomna tačka rentabilnosti

Prelomna tačka rentabilnosti

Pomoću ovog finansijskog programa vrlo brzo i jednostavno ćete izračunati prelomnu tačku rentabiln..

88,00€

Racio analiza

Racio analiza

Pomoću ovog finansijskog programa vrlo brzo i jednostavno  ćete izračunati  finansijske ..

80,00€

Finansijski modeli i projekcije

Finansijski modeli i projekcije

Izračunajte na najjednostavniji način: prelomnu tačku rentabilnosti, modele cena, analizu senzitiv..

280,00€

eVodič za Biznis plan

eVodič za Biznis plan

Program je namenjen poslovnim ljudima i svima koji hoće sami da naprave biznis plan. Sadrži: razra..

220,00€